MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
 
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy.
Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz dentysta stażysta, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty musi zdać Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (LDEP). Do LDEP mogą przystępować lekarze dentyści w trakcie odbywania stażu lub mający zamiar przystąpienia do stażu – bardzo ważnym warunkiem przystąpienia do LDEP jest jednak posiadanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty. Najbliższy LDEP odbędzie się 11 września 2010. Osoby zainteresowane przystąpieniem do LDEP muszą wypełnić odpowiedni wniosek na stronie internetowej CEM-u a następnie przesłać go do odpowiedniej izby lekarskiej.
Termin wypełniania na stronie CEM - u wniosków mija:
sesja jesienna - 30 czerwca,
sesja wiosenna - 30 grudnia.
Absolwenci polskich uczelni medycznych, którzy odbyli studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w języku angielskim mogą przystąpić do LDEP w języku angielskim.
Termin składania wniosków mija:
sesja jesienna - 31 maja
sesja wiosenna – 31 października
Do zdania LDEP wymagane jest uzyskanie co najmniej 56% możliwych do uzyskania punktów. Osoby które nie osiągną tego minimum nie otrzymują żadnego świadectwa i mają prawo do przystąpienia do kolejnych egzaminów. W/w świadectwo może być wykorzystane również na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego przed rozpoczęciem specjalizacji.

(aktualizacja 20100613)
 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów